iparklogo.gif

iparkslide12.jpg lighthouse.jpg penguins.jpg testslide_840x276.jpg

Vi vil at din i skal lykkes!

Ipark Dalane er en felles satsing for å styrke inkubator aktiviteten i Dalane.

Er du gründer med en ny og spennende ide med vekstpotensial? Eller ser du nye muligheter i form av produkt, markedsområde eller lignende i en eksisterende bedrift? Vi i Ipark Dalane hjelper gode ideer opp og fram til nye bedriftsetableringer gjennom rådgivning og eierskap.

Bak Ipark Dalane står Kværnhuset industri inkubator as, Ipark as og Rogaland Energisenter som gir tilgang til kunnskap, nettverk og kapital. Vårt mål er bidra til utvikling av bedrifter med innovasjons- og vekstpotensial. Ipark Dalane hjelper både gründere og næringsliv i den første fasen når ideen bare er en idé, i etableringsfasen, i utviklingsfasen og videre i oppfølgingsfasen.

Vi tilbyr din idé en arena hvor aktører fra FoU-miljø, gründere, industri, investorer og rådgivere møtes og samarbeider.

Vi ønsker gründere og eksisterende næringsliv som ønsker å utvikle en idé eller tilgang til kompetanse velkommen til Ipark Dalane!

 

 

 

 

 

righttext.png